Forbrænding af træpiller er en CO2 neutral og vedvarende energikilde

Biomasse

 

Biomasse er en betegnelse for det organiske stof, som dannes når planterne vokser ved fotosyntese med solen som energikilde. Ved afbrænding eller anden form for forarbejdning eller konvertering kan biomasse anvendes til fremstilling af bioenergi, som er en værdifuld, lagerbar og vedvarende energikilde.

Sammenlignet med fossile brændstoffer er træ et brændstof med en naturlig balance i forhold til udledningen af drivhusgasser. Når træpiller brændes, er mængden af udledt kuldioxid den samme som absorberes af træet gennem dets levetid. Dette betyder at kuldioxidbalancens cyklus i atmosfæren ikke ændres, så afbrændingen af piller giver en neutral balance for den hovedansvarlige i udviklingen af drivhuseffekten.

Pillerne er et biprodukt lavet af affald, som kommer fra træindustrien. De påvirkes ikke af prisudviklingen på det internationale marked og medvirker til at reducere økonomiske kriser. Da det er et råmateriale, som er tilgængeligt for os, giver det os større uafhængighed.