Fejlmeldinger Ekoheat

 

Alarm

Skakt varm brænder fra koblet.

 

Alarm brænder fra koblet skakt varm opstår ved en af ​​to hændelser.

 

Hvis Micro Switchen som sidder på højre side af faldrøret ikke bliver holdt inde af bolten foran switchen. Det opstår hvis du tager brænderen ud af kedlen og ikke får den sat rigtigt ind på plads. Den skal forhindre dig i at få evt. flammer i hovedet.

Du skal sætte brænderen lige så den rammer bolten. Du kan justere bolten i længden, så den trykker tilpas på Micro Switshen (kontakten)

Den kan ogsp være defekt og så skal der en ny på, som du kan købe HER

 

Termosikringen som sidder lige under Miccro Switchen giver fejlmeldingen hvis faldrøret er over 8o grader. Faldrøret er det rør pillerne kommer igennem ned til brænderen og hvor smelteslangen sidder på. Det opstår ved en tilbage brænding som opstår den brænderen får falsk luft.

Du sørger for at brænderen ikke får falsk luft og faldrøret er faldet til under 80 grader inden du tænder fyret igen.

Alarmen kommer, når strømkredsløbet mellem den gule og røde ledning bliver brundt, så du skal sikre dig, at der ikke er nogle brud på ledningerne.

Det kan også være Themiske sikring der giver fejlen. Det sker hvis sikringen som sider på faldrøret viser over 80 gr. Så er en tilbage brænd på vej.

 Den kan være defekt. Du lan købe en ny HER 

Alarm

Optændingsfejl .

 Optændingsfejl opstår når luxene ( tallene der står under flamen på displaet ) falder meget på kort tid. Eller hvis fyret skal starte og og der ikke kommer lux inden optændingsfasen er slut.

Årsagen ved opstart er defekt eltænder, Eltænderen har en forventlig levetid fra 300 til 600 optændinger. Der kan være store forskelle på grund af forskellige optændingstider, pillekvalitet, træk mm. Herden kan være tilstoppet, specielt hullerne ud for eltænderen er vigtig. Hvis der ikke kan strømme varm luft igennem disse huller vil fyret ikke starte op. Til sidst er det den rigtige optændingsmængde der kan være fejlen. Hvis den standart mængden ikke får den til at starte op, så kontrolleres om pillerne står op13,5 cm nede i herden, netop der er hullerne ud for eltænder lige dækket af piller. Er der mindre vil det varme luftstrømme forbi pillerne, er der flere vil der ikke være hurtig nok gennemstrømning af varm luft.

Her kan du købe en ny eltænder

Hvis fyret har været startet op og der pludselig kommer en alarm optændingsfejl er det fordi luxene falder meget på kort tid. Det sker hvis pilletilførslen er for stor og den derfor ikke kan nå at brænde pillerne af. Pillerne vil højere og højere op i herden og til sidst vil de stå så højt i herden at luxmåleren ikke vil kunne se ild.

Alarm

Askeplade

Askeplade alarm opstår når askeplade ikke kan foretage en åbning og lukning. Er spørgepladen åben, når alarmen kommer frem, er det sandsynligt, at Micro Switchen er defekt, så den ikke vender og går frem igen.

Her kan du købe en ny Micro Switch

Står askeplade ca. midtvejs er det sandsynligvis gevindklodsen som er defekt. Askeplade kommer ikke tilbage inden for defineret tid og laver fejlmelding. Gevindene i klodsen er slidt endten pga. af manglende smøring eller den bliver fastspændt ved lukning. Kontroller at askeplade ikke står spændt når den er lukket, det kan justeres i montørindstillinger askepladevandring.

Her kan du købe en ny gevindklods

Det anbefales at du smøre spindlen hvor gevindklodsen løber på ca. en gang om måneden og det SKAL være med alupasta da det afviser varmen.

Her kan du købe alupasta

Alarm

Udbrændt

Alarm udbrændt opstår når der ikke kommer brændsel nok til at holde et stabilt luxtal. Det sker typisk når kedlen går i lavdrift, da der jo ikke er meget ild i forvejen. Jo mindre minimum driften er jo større er risikoen for udbrændt. Du skal sætte minimum driften til 25 i montørindstillinger. Hvis du har en fotosenser der er snavset eller defekt opstår der nemt udbrændt. Glasset på fotosensoren skal være glasklart og ikke gulligt, som kommer hvis den har fået for meget varme. Rengør fotosensoren eller skif den til en ny.

Her kan du købe en ny fotosensor